Kategorie

Komerční články

Proč vstoupit do psychoterapie?

Důvodů, proč začít s psychoterapií, je tolik, kolik je lidí na světě. Nedá se nikdy říct, jestli je nějaký důvod správný a jiný špatný. Je to váš důvod, vaše trápení a váš pocit, že je potřeba něco změnit. Potřeba psychoterapie je totiž…