Co má dítě umět před nástupem do první třídy

Asi každý rodič si před zápisem do školy položí otázku, jestli je jeho dítě na školní docházku dostatečně připravené, jestli to zvládne. Co všechno má jeho dítě umět, aby u zápisu obstálo?

Vstup do první třídy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se jeho role, prostředí, denní program, náplň činnosti, do života mu přicházejí noví dospělí i vrstevníci, zvyšují se nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené. I proto je u nás povinná docházka do předškolního zařízení rok před nástupem do školy.

Co by měl budoucí prvňáček umět

Předškolák by měl zvládnout recitaci básničky nebo zazpívání písničky, měl by znát barvy a geometrické tvary, orientovat se v číselné řadě do pěti a umět vyjmenovat číselnou řadu do deseti. Při nástupu do školy má mít dítě odpovídající slovní zásobu, rozumět opačným výrazům jako méně-více, nízký-vysoký, široký-úzký. Mělo by být schopno určit pravou a levou stranu, orientovat se, co je vpředu, vzadu, nahoře, dole. Mělo by také umět vyjmenovat dny v týdnu, měsíce a roční období. Neměl by být pro něj problm nakreslit postavu včetně všech prstů na končetinách a dalších detailů.

Sociální i emocionální vyzrálost

Pokud jde o běžné úkony (oblékání, jídlo, hygiena), mělo by být dítě již naprosto samostatné. Zároveň je nutné, aby zvládlo odloučení od rodičů a respektování nové autority, jíž se mu stane paní učitelka. Nemělo by mít výkyvy nálad, naopak by mělo umět vystupovat samostatně, vyjadřovat souhlas i nesouhlas, zodpovídat za své chování.

Je dobré, když dítě umí navazovat kontakty se svými vrstevníky, vyhledává kamarádství a dodržuje zásady slušného chování – umí požádat a poděkovat, zdraví, omluví se. Běžně by měl zvládat respektování pravidel v rámci skupiny (rodina, ale i školní řád), brát ohledy na ostatní, pomáhat.

 

Mohlo by se Vám také líbit
Zanechte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.