Rozvod dohodou – Rychlé řešení, když se s manželem dokážete domluvit

Rozvod dohodou

Dospělo Vaše manželství do mrtvého bodu? Cítíte, že již není jiné východisko a musíte se rozvést? Souhlasí Váš partner s rozvodem manželství? V tom případě je možné ukončit manželství dohodou, kdy je potřeba se dohodnout na několika věcech – na péči o nezletilé děti, na rozdělení majetku, bydlení po rozvodu a výživném po rozvodu.

K tomu, aby mohlo dojít k rozvodu manželství dohodu, je potřeba splňovat i tzv. časové podmínky – Vaše manželství musí trvat nejméně jeden rok a jako manželé spolu minimálně 6 měsíců nežijete. To ovšem neznamená, že musíte nutně bydlet každý v jiném bytě či domě. Důležité je, že již netvoříte manželské společenství – společně nehospodaříte, nesdílíte společné lože ani své starosti či radosti a nemáte již zájem manželské soužití obnovit.

Dohoda o péči o nezletilé děti

V současné době je dle právního řádu České republiky umožněn rozvod manželství pouze před soudem. Soud musí schválit i dohodu manželů o tom, kde a s kým budou žít jejich společné děti, kterým dosud nebylo 18 let. V takové dohodě je potřeba upravit, zda o nezletilé děti budete pečovat v rámci společné nebo střídavé výchovy, či zda děti budou svěřeny do péče jen jednoho z rodičů a s druhým rodičem se budou pravidelně vídat. Důležité je domluvit se i na výši výživného. V případě, že by se Vaše vztahy do budoucna zhoršily, může Vám tato dohoda pomoci předejít mnoha nepříjemnostem například ohledně toho, s kým budou děti trávit Vánoce nebo kdo zaplatí letní tábor. Dohodu o péči o nezletilé děti musí následně schválit opatrovnický soud, který by však neměl trvat déle, než jedno soudní stání.

Dohoda o majetku, bydlení a výživném

Další nezbytností je domluvit se na úpravě majetku, závazků, společného bydlení a případně výživného pro druhého manžela v době po rozvodu. V takové dohodě si tedy upravíte, komu připadne společné auto, kdo zůstane bydlet ve společném bytě a bude nadále hradit hypotéku, případně kolik vyplatí druhému z manželů. Zatímco v případě nezletilých dětí je sjednání výživného téměř nutností, vyživovací povinnost mezi manžely na dobu po rozvodu není zas tak častá, nicméně zákon tuto možnost uvádí. Dohoda o vypořádání musí být sepsána v písemné formě a musí obsahovat ověřené podpisy obou manželů, samozřejmě je možné ji uzavřít i formou notářského zápisu. Uzavřená dohoda pak musí být předložena rozvodovému soudu spolu s návrhem na rozvod manželství.

Řízení u soudu

O rozvodu bude zpravidla rozhodovat soud v místě, kde jste měli poslední společné bydliště. Spolu s návrhem na rozvod manželství je potřeba doložit právě dohodu o vypořádání společného jmění manželů, dohodu o péči o nezletilé děti schválenou soudem, dále pak oddací list a zaplatit soudní poplatek. Velkou výhodou rozvodu dohodou je ušetření nepříjemných soudních tahanic, a celý rozvod se tak značně urychlí. Navíc v tomto případě soud nebude zjišťovat příčinu rozvratu vašeho manželství, čímž se můžete vyhnout emočnímu vypětí, které již samotný proces může provázet. Samotné soudní jednání pak nebude trvat déle než jedno stání, kdy se soud pouze krátce zeptá, zda s rozvodem manželství skutečně oba manželé souhlasí s tím, že soud nebude více zjišťovat, který z manželů se více zasloužil o rozpad manželství.

Závěrem

Rozvod je jednou z nejnáročnějších a nejméně příjemných událostí v lidském životě, kterou je však možné vyřešit důstojně a bez zbytečných průtahů. Proto je vhodné se o vašich konkrétních záležitostech poradit se zkušeným advokátem, který vám může pomoci připravit veškeré dokumenty tak, aby rozvod proběhl co nejsnadněji.

Zdroj obrázku:
New Africa / Shutterstock.com

Mohlo by se Vám také líbit

Komentáře jsou uzavřeny, ale trackbacks a pingbacks je otevřen.