Jaký druh inteligence má vaše dítě

Díky americkému psychologovi Howardu Gardnerovi můžeme s naprostou jistotou říct, že žádné dítě není hloupé. Každé se jen projevuje jinou z osmi různých inteligencí. Jakou inteligenci má vaše dítě?

Docela často slýcháme že ten nemá hlavu na chemii, jiný zase na jazyky, někdo nemá hudební sluch nebo neumí jednat s lidmi. Všichni máme jiné schopnosti, něco chápeme rychle a něco vůbec. Na základě těchto odlišností Howard Gardner definoval osm různých inteligencí, jimiž více nebo méně disponujeme.

První dvě ovlivňují úspěch ve vzdělání

Jazykově-verbální a logicko-matematická inteligence jsou snadno měřitelné a na jejich základě se dá nasměrovat vzdělání a budoucí profese. Podle názvu se dá snadno odvodit, že v případě jazykově-verbální inteligence se jedná o jedince se silně vyvinutou schopností vládnout slovem, a to verbálně i písemně. Jsou to ti nejlepší studenti jazyků. Logicko-matematická inteligence určuje, jak hodně je dítě schopné kamarádit se s čísly. Je všeobecně rozšířeným názorem, že tato inteligence chybí mnohým ženám, ale je to jen neprokázaná domněnka, i vaše dcera může být například skvělá účetní.

Tvořivé inteligence

Zvukově-hudební, pohybová (motorická) a vizuálně prostorová inteligence se už moc měřit nedá. Schovávají se za tím, čemu jsme si zvykli říkat nadání. Prostě dítě nemusí být chytré na matematiku, ale skvěle ovládá hru na klavír. Neznamená to, že je hloupé, jen má jiné nadání, talent. A tak vám možná doma vyrůstá hudebník, tanečník, sportovec, architekt, malíř, prostě dítě nadané.

Úspěch ve vztazích i v osobním životě

Vnitřní (interpersonální), společenská (intrapersonální) a přírodní inteligence určují kvalitu života jednotlivce ve vztahu k sobě, k lidem a k planetě. Pokud dítě dokáže porozumět sám sobě, svým emocím a motivům jednání, umí se rozhodnout, dokáže stejně tak porozumět lidem kolem sebe, má šanci na velmi úspěšný spokojený život a pevné mezilidské vztahy. Poslední, přírodní inteligence pak ukazuje vztah k přírodě, ekologii, planetě.

Mohlo by se Vám také líbit

Komentáře jsou uzavřeny, ale trackbacks a pingbacks je otevřen.