Co jsou homeopatika? Je bezpečné je užívat a jsou vlastně účinné?

Homeopatie si za dobu své existence (její teorii zformuloval německý lékař Samuel Hahnemann v roce 1810) našlo řadu příznivců a ještě větší skupinu odpůrců. Jde o kontroverzní alternativní léčebnou metodu založenou na několika neměnných principech. A právě tyto principy vzbuzují v řadách odpůrců přesvědčení, že homeopatika jsou v podstatě placebo.

Na druhou stranu je homeopatie v některých státech registrována a akceptována, například ve Švýcarsku je dokonce hrazena zdravotními pojišťovnami. Z pohledu české i evropské legislativy jsou homeopatika léky, i když nemusí prokazovat, že skutečně mají léčebné účinky. 

Základní principy homeopatie

Přestože se uvádí, že homeopatie je založena asi na deseti principech, jsou všechny pro laickou veřejnost celkem nepodstatné (a některé i špatně pochopitelné). Ta pravidla, která bychom měli o homeopatii vědět všichni, jsou tři:

  1. Léčení podobného podobným (similia similibus curentur) Na tomto principu funguje v podstatě i očkování vakcínou – tělu je aplikována látka s podobnými příznaky, jaké má daná nemoc a iniciuje tělo k tomu, aby si samo vytvořilo protilátky. Na rozdíl od vakcíny jsou homeopatické přípravky mnohonásobně zředěny.
  2. Velmi malé dávky – díky opravdu velmi velkému ředění se dá hovořit o “nekonečně malém dávkování”, kdy v homeopatickém přípravku není žádný obsah původní látky. Účinek léku nezajišťují přímo molekuly ředěné látky, ale její „otisky“ ve vodě, lihu nebo jiném použitém ředidlu.
  3. Léky a metoda léčení vychází z příznaků, příčina ani různé patologické procesy se nezkoumají. Navzdory skeptickým názorům odborné veřejnosti dokážou homeopatika (podle jejich uživatelů) rychle ulevit od akutních příznaků a pomáhají i u chronických potíží. 

O tom, jestli jsou homeopatika účinná či nikoliv, se musí každý přesvědčit sám Tento článek nemá ambici mnoholetý spor rozhodnout, ani nestraní odpůrcům či příznivcům. Jen několik postřehů na závěr:

  • Homeopatika rozhodně nemůžou nikomu uškodit, protože neobsahují žádnou chemickou látku. 
  • Homeopatika nezatěžují životní prostředí, což se o nespotřebovaných konvenčních léčivech říct nedá.
  • I kdyby šlo o placebo, pokud přináší úlevu, proč ne? Otázkou je cena a ta v případě homeopatik není nijak závratná.